Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Dyrektor jest organem przedszkola, uprawnionym do kierowania jego bieżącą działalnością i reprezentowania go na zewnątrz. Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 68 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Łosiowie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łosiowie : Anna Sawicka

Wersja XML